Florian Group 

Kontakt

Kontakt

Kontakt informacije

Lipovljani Lignum d.o.o

Adresa: Industrijska 24

Mjesto: 44322 Lipovljani

Tel. +385 (0) 44 692 900

Fax.+385 (0) 44 692 927

e-mail infoll@floriangroup.hr

--------------------------------------------------

Uprava Lipovljani Lignum:

Tel. +385 (0) 44 692 915

Tel. +385 (0) 44 692 917

--------------------------------------------------

Odjel kadrova Lipovljani Lignum:

Tel. +385 (0) 44 692 902

Tel. +385 (0) 44 692 908

--------------------------------------------------

Računovodstvo Lipovljani Lignum:

Tel. +385 (0) 44 692 912


--------------------------------------------------

Logistika i otprema Lipovljani Lignum:

Tel. +385 (0) 44 692 919

Tel. +385 (0) 44 692 907

--------------------------------------------------

Tehnički ured Lipovljani Lignum:

Tel. +385 (0) 44 692 913

Tel. +385 (0) 44 692 914

--------------------------------------------------
Pretraživanje