O nama

Florian Hrvatska

O nama : Florian HrvatskaUpravna Zgrada u Lipovljanima

Florian Hrvatska je grupacija poslovnih subjekata:

a) Lipovljani Lignum sa sjedištem u Lipovljanima

b) Elda Drvo sa lokacijama Zagreb i Pleternica.Florian

c) Drvna Industrija Čazma sa sjedištem u Čazmi

d) Drvna Industrija Novoselec sa sjedištem u Novoselcu.